Co to jest hydrożel?

Hydrożele oraz produkty na ich bazie tworzą pewnego rodzaju magazyn wody w obrębie strefy korzeniowej dla rośliny. To całkowicie nowe rozwiązanie, stworzone przez ludzi nauki do praktycznego zastosowania w rolnictwie, sadownictwie czy innych uprawach. Hydrożele to praktyczne rozwiązanie na stres związany z suszą, ponieważ potrafią związać kilkaset razy więcej wody niż wynosi ich masa własna! Gdy gleba jest wilgotna, hydrożel zatrzymuje wodę, zwiększając przy tym na objętości. Gdy nastanie susza, stopniowo oddaje wodę roślinie. Ten cykl może być powtarzany setki razy. Działanie hydrożelu to ok. 5 lat, następnie ulega naturalnemu rozkładowi, bez żadnych zanieczyszczeń i pozostałości w glebie, gdyż jest produktem przyjaznym środowisku

Zalety stosowania hydrożeli i produktów na ich bazie:

 • • Lepszy wzrost i żywotność roślin.
 • • Znacznie zwiększona odporność na suszę, mniej podlewania.
 • • Rozwój systemu korzeniowego.
 • • Zatrzymuje nawozy w glebie, zapobiegając ich wymywaniu.
 • • Większa przeżywalność roślin, lepsze efekty przy przesadzaniu.
 • • Zatrzymuje składniki pokarmowe w glebie, zapobiegając ich wypłukiwaniu w głębsze partie.
 • • Rozluźnia i napowietrza glebę.

Jak to działa?

Hydrożel zanim zetknie się z wodą jest suchym proszkiem lub granulatem. Składa się z łańcuchów polimerowych, które tworzą sieć. Gdy woda dotknie, któregokolwiek z ogniw łańcucha, jest natychmiast wciągana do środka, następnie bardzo szybko przemieszcza się w sieci polimerowej, gdzie jest przechowywana. W ten sposób suchy hydrożel zmienia się z proszku czy granulatu w prawdziwy żel. Zdolność absorpcji wody przez hydrożel jest większa niż gleby, ale mniejsza niż korzeni. Gdy gleba zaczyna wysyłać, zmagazynowana woda jest oddawana korzeniom.

Poniżej wyniki testów na 3 różnych rodzajach gleby (podłoża). Do każdego testu użyto: 500 ml podłoża, 750 ml wody, 5 gram hydrożelu.

Rodzaj Test PrzepuszczalnośćWody (ml) Zatrzymanie Wody (ml) % wody zatrzymanej %wzrost zatrzymanej
Gleba piaszczysta Kontrola
Dodatek hydrożelu
425
150
325
600
43,3
80
85
Gleba ilasta Kontrola
Dodatek hydrożelu
275
100
475
650
63,3
86
37
Gleba gliniasta Kontrola
Dodatek hydrożelu
352
200
398
550
53,1
73,3
38
38

W jaki sposób aplikować?

 • Pod korzeń podczas sadzenia.
 • Do otworów wykonanych w obrębie systemu korzeniowego.
 • Przy pomocy rozsiewacza do nawozów, w pobliże systemu korzeniowego.
 • Posypow

Istnieje możliwość „suchej aplikacji” przy użyciu ręcznego aplikatora Symbiom ® oraz przy pomocy rozsiewacza do mikoryzy Symbiom ® mocowanego do ciągnika.

Hydrożel jest także świetnym nośnikiem dla mikoryzy oraz niektórych nawozów. W takim przypadku przygotowujemy rzadki żel składający się z mikoryzy oraz hydrożelu, w którym namaczamy korzenie roślin przed sadzeniem.

Jakie zastosowanie i dawkowanie?

Sady. Najlepiej zastosować hydrożel posypowo pod korzeń do dołków w czasie zakładania sadu. Taka aplikacja wystarczy na 5 lat. Już dodatek 10 – 20 gr na jedno drzewko znacznie zwiększa procent przyjęć i start młodego sadu. Przyjmuje się, że maksymalna dawka na jedno drzewko nie powinna przekraczać 50 gr. W każdym wypadku powinna być uzależniona od typu gleby (gleby piaszczyste – większa dawka/ gleby ciężkie – mniejsza dawka) oraz kondycji drzewa.

Szkółkarstwo. W produkcji szkółkarskiej hydrożele znajdują wiele zastosowań. Jako magazyn wody dla sadzonek. Jako nośnik wszelkiego rodzaju nawozów i stymulatorów, w którym namaczamy korzenie sadzonek przed wysadzeniem. Także do zabezpieczenia sadzonek z gołym korzeniem przed wysychaniem. Dawkowanie 1 – 2 kg na 200 l wody.

Ogrodnictwo. Produkcja roślinna. Pola golfowe. Do produkcji podłoży, rozsady, ukorzeniania, uprawy warzyw, pieczarek, kwiatów, utrzymanie ogrodów, zieleń miejska oraz rekultywacja. Dawkowanie: objętościowo 0,5 – 1,5 gr na 1 litr podłoża; doglebowo 100 – 350 gram na metr kwadratowy podłoża, w rzędy 20 – 70 gr na 10 metrów bieżących.

Uprawy polowe. Zastosowanie w uprawach polowych wzrasta z roku na rok, w obliczu lat suchych. Szczególnie ważne jest zastosowanie do upraw roślin z płytkim systemem korzeniowym oraz wymagających dużej ilości wody. W uprawach m.in. arbuzów, ogórków, ziemniaków plon zwiększony nawet o 50%. Dawkowanie 35 – 75 kg na hektar.